“Allâhümmehdinî ve seddidnî: Allahım! Beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl!

* Müslim, Zikir 78. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Hâtem 4