En çabuk kabul edilen dua bir müminin diğer bir mümin kardeşi hakkında gıyaben yaptığı duadır.

(Tirmizî)