Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmakta olan namazın Rabbi! Muhammed’ e (SAV) vesile, fazileti ve yüksek dereceleri ver. O’nu va’dettiğin makam-ı mahmuda çıkar. Muhakkak sen va’dinden caymazsın.

Ezandan sonra okuyana kıyamet gününde şefaatim vacip olur.

– Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai