*

O da: “Ya Rabbî, ben mağlubum, artık Sen bana yardım et!” dedi.

(Kamer Sûresinin 10. Ayeti)