Kovulmuş Şeytan’ın  şerrinden Allah’ a sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah’ ın Adı ile.

Hamd (şükür, övgü, minnet), âlemlerin Rabbi olan ALLAH’ a mahsustur.

Allah’ ım, Efendimiz Hz. Muhammed’ e ve Onun ailesine (soyuna) salat (rahmet) eyle.