Allahım! Seni anmak, Sana şükretmek ve en iyi şekilde ibadet etmek için bana güç, kuvvet ver.

– Ebu Davud, Nesai