Bizi yediren ve içiren ve bizi Müslüman yapan Allah’ a hamd olsun.

– Ebu Davud, Tirmizi