Aylık Dua Arşivleri

About Dua

This author has not yet filled in any details.
So far Dua has created 549 blog entries.

Allah’ım! Beni bağışla

“Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.”

Müslim, Zikir ve Dua, 35

Allah’ım! Beni bağışla

“Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.”

Müslim, Zikir ve Dua, 35

Hidayet, takvâ, iffet

“Allah’ım! Senden hidayet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim’ 

Müslim, Zikir 72 (2721)

Dilde hafif, mizanda ağır iki kelime

“Dilde hafif, mizanda ağır iki kelime vardır. Onlar Rahman katında sevimlidir. (Bu kelimeler şunlardır:) 

(Sübhânallâhi ve bi-hamdihi Sübhânallâhi’l-azîm)

“Allah’ı hamdiyle birlikte noksanlıklardan tenzih ederim. Yüce Allah’ı noksanlıklardan tenzih ederim.”

(Buhârî, Deavât 65, Eyman 19)

Allah’tan dünya ve ahiret için afiyet isteyin

Hz. Abbas (radiyallahu anh) anlatıyor:“Ey Allah’ın Resûlü, Allah’tan bir isteğim olduğunda yapabileceğim duayı bana öğret” dedim.

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Allah’tan âfiyet iste!”

Birkaç gün sonra tekrar yanına gittim. Yine “Ey Allah’ın Resûlü, Allah’tan bir isteğim olduğunda yapabileceğim duayı bana öğret” dedim. 

Efendimiz (sav) bana şöyle buyurdu: “Allah’tan dünya ve ahiret için afiyet isteyin.”

(Tirmizi, es-Sünen, V, 534)

Onu söylerse öfkesi mutlaka geçecektir

“Ben bir kelime biliyorum ki bu kimse onu söylerse öfkesi mutlaka geçecektir:”

(Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim) “Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.”

(Buhari, el-Câmiu’s-Sahih, VIII, 19)

Gözümüzün aydınlığı olacak insanlar

“Onlar: “Rabbimiz, bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder yap” derler.”

{Furkân, 25 / 74}

Kâinat fabrikasının en önemli ürünü : ŞükürRahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hiçbir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin. İsrâ Sûresi, 17:44.
“Hâlâ şükretmezler mi?” Yâsin Sûresi, 36:35, 73.
“Şükredenleri elbette mükâfatlandıracağız.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:145.
“Şükrederseniz nimetimi elbette arttırırım.” İbrahim Sûresi, 14:7.
“Yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol.” Zümer Sûresi, 39:66.
 “Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?” Rahmân Sûresi, 55:13

… Evet, Kur’ân-ı Hakîm, nasıl ki şükrü netice-i hilkat gösteriyor. Öyle de,Kur’ân-ı kebîr olan şu kâinat dahi gösteriyor ki, netice-i hilkat-i âlemin en mühimi şükürdür. Çünkü, kâinata dikkat edilse görünüyor ki, kâinatın teşkilâtı şükrü intac edecek bir surette, herbir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kâinat fabrikasının çıkardığı mahsulâtın en âlâsı şükürdür…
(Mektubat / 28.Mektup – 5. Mesele)

Âmenerrasûlü

“Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa, o iki ayet ona kâfi gelir.” 

NOT: Bakara Suresi’nin son iki ayeti 285 ve 286. ayetlerdir (Yani Âmenerrasûlü ile başlayan ayetler.)

(Buhari, el-Câmiu’s-Sahih, V, 107)

Yarattıklarının şerrinden Allah’a sığınıyorum

“Kim bir yerde konakladığı zaman şu duayı okursa, oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez” buyurmuştur: 

(Eûzü bikelimâtillahi’ttâmmâti min şerri mâ halâka)

“Allah’ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile yarattıklarının şerrinden Allah’a sığınıyorum.”

(Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, VIII)