“Allah’ım!

Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle,

bana fayda verecek şeyleri öğret,

beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.”

Hâkim, De’avât, No: 1879