“Allah’ım! Ben gerçekten nefsime çok zulmettim,

günahları ancak Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et,

şüphesiz Sen çok bağışlayansın,

çok merhametli olansın.”

Tirmizî, De’avât, 98