“Dilde hafif, mizanda ağır iki kelime vardır. Onlar Rahman katında sevimlidir. (Bu kelimeler şunlardır:) 

(Sübhânallâhi ve bi-hamdihi Sübhânallâhi’l-azîm)

“Allah’ı hamdiyle birlikte noksanlıklardan tenzih ederim. Yüce Allah’ı noksanlıklardan tenzih ederim.”

(Buhârî, Deavât 65, Eyman 19)