Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

• Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

• O Rahmân’dır; rahmeti bütün varlıkları kuşatır ve bütün yaratıklarının her türlü rızkını merhametle yetiştirir. O Rahim’dir yaratıklarına karşı pek şefkatli ve merhametlidir

• O hesap gününün sahibidir.

• Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz.

• Bizi doğru yola ilet.

• Kendilerine nîmet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tâbî olan sâlih kullarının yoluna ilet azâbına uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil.

Mektubat / Fihristesi Mektubat / 496