“Ben bir kelime biliyorum ki bu kimse onu söylerse öfkesi mutlaka geçecektir:”

(Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim) “Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.”

(Buhari, el-Câmiu’s-Sahih, VIII, 19)