“Kim bir yerde konakladığı zaman şu duayı okursa, oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez” buyurmuştur: 

(Eûzü bikelimâtillahi’ttâmmâti min şerri mâ halâka)

“Allah’ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile yarattıklarının şerrinden Allah’a sığınıyorum.”

(Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, VIII)