Rabb olarak Allah’ a, din olarak İslâm’ a, resûl olarak Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)’den razı olduk. [1] Allah’ım seni her çeşit noksan sıfatlardan takdîs ederim, hamdim sanadır. Senin ismin mübârek, azametin yücedir, senden başka ilah da yoktur. [2] Allah büyüktür. Yüzümü Hanîf ve Müslüman olarak semâvat ve arzı yaratan Allah’a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. [3]

[1] [Ebû Dâvud, Edeb 110, (5072)] İbnu Mâce, Dua 14, (3870).]

[2] [Tirmîzî, Salat  179, (243); Ebû Dâvud, Salat 122, (776); İbnu Mâce, İkâmeti’s-Salat 1, (804).] + Enam Sûresinin 79. Ayeti

[3] [Nesâî, İftitâh 17, (2, 131).] + Enam Sûresinin 162-163. Ayetleri